De Stichting

De Stichting Magritte, opgericht door Charly Herscovici en talrijke liefhebbers van het oeuvre van René Magritte zag op 5 februari 1998 het levenslicht in Brussel. Deze stichting, die nu van openbaar nut is, verzekert het voortbestaan en de bescherming van het werk en de faam van René Magritte. Ze waakt over het imago van de schrijver en zijn oeuvre, zowel in België als in de rest van de wereld.

Wat het prestige van de artiest betreft, zet ze ook verschillende tentoonstellingen op poten, en dit over de hele wereld. Zo ondersteunde de Stichting 1998 de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België met hun indrukwekkende overzichtstentoonstelling ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van René Magritte. Sindsdien heeft ze ook meegewerkt aan enkele belangrijke tentoonstellingen zoals die van het Louisiana Museum of Modern Art in Kopenhagen (augustus-november 1999), de Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh (december 1999-maart 2000) of die van het San Francisco Museum of Modern Art (mei-september 2000). In 2001 nam de Stichting Magritte in Rome voor het eerst de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de organisatie van een tentoonstelling gewijd aan de schilder. Sindsdien deelde de Stichting haar ervaring voor de uitwerking van tentoonstellingen in Knokke (juni – september 2001), in Japan (2002) in het Jeu de Paume in Parijs (2003) en in de Fondation Beyeler in Bazel… 

In 2005 opende de eerste grote overzichtstentoonstelling van het fotografisch werk van Magritte haar deuren in Brussel (Paleis voor Schone Kunsten). Deze overzichtstentoonstelling reisde vervolgens de wereld rond en meer bepaald naar Parijs (Maison Européenne de la Photographie (2006). Ook na 2006 steunde de Stichting regelmatig de bevordering van Magritte’s kunst door middel van tentoonstellingen over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld in het Los Angeles County Museum of Art (november 2006-maart 2007), in het Museum of Art van Seoul (december 2006-februari 2007), in het Museo del Palacio de Bellas Artes in Mexico (2010), in de Tate Liverpool en Albertina in Wenen (2011). Binnenkort zal de Stichting een belangrijke reizende tentoonstelling ondersteunen met als titel Het mysterie van het gewone, 1926-1938 die zal openen in het MoMA New York en daarna zal verder reizen naar de De Menil Collection te Houston en het Art Institute van Chicago. Momenteel is de Stichting volop aan het werk ter voorbereiding van een grote tentoonstelling in Japan, René Magritte : de zoektocht naar het absolute, die in 2015 zal doorgaan in The National Art Center van Tokyo en het Municipal Museum of Art van Kyoto.

Voor de bescherming van het oeuvre werd op 30 maart 2000, in Brussel, onder het toezicht van de Stichting Magritte een Comité voor expertise van de werken van René Magritte opgericht. De Stichting wil hiermee Magritte’s werk veiligstellen en de continuïteit van het titanenwerk dat de auteurs van de beredeneerde catalogus hebben geleverd, verzekeren. Het comité, dat tweemaal per jaar vergadert, bestaat uit leden van de raad van bestuur van de Stichting en uit externe experts.

Op het vlak van onderzoek werkte de Stichting Magritte mee aan de oprichting van een Onderzoekscentrum René Magritte aan de Vrije Universiteit van Brussel. Dit Onderzoekscentrum heeft als hoofddoelstelling het promoten van onderzoek naar Magritte door het uitgeven van doctoraatsthesissen, conferentieverslagen, briefwisseling en door geschreven en visuele archieven te verzamelen en te ontwikkelen. De repatriëring van een kopie van Magritte’s archieven die zich in Houston (Menil Foundation) bevond, vormde dan ook een grote stap in dit onderzoeksproject.

Op een meer pedagogisch niveau zet de Stichting Magritte vandaag verschillende projecten op zoals de ontwikkeling van een website of zelfs publicaties voor kinderen …De Stichting Magritte zal in de toekomst op al deze gebieden actief blijven, zonder nieuwe onderzoeksdomeinen uit de weg te gaan. Op initiatief van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, De Regie der Gebouwen, De Stichting Magritte en de Suez-group, opent het Magritte Museum zijn deuren in het voorjaar van 2009.

Contact de Stichting Magritte

Comité

Oprichting van het Comité voor expertise van René Magritte’s oeuvre op 30 maart 2000.

Onder leiding van de Stichting Magritte werd op 30 maart 2000 in Brussel het Comité voor expertise van René Magritte’s oeuvre opgericht.

Het groeiende belang van en de groeiende aandacht voor het oeuvre van René Magritte gaan gepaard met de verschijning van twijfelachtige of valse werken. Om het werk van Magritte veilig te stellen, nam de Stichting het initiatief om een Comité voor expertise op te richten met de steun van enkele van de grootste Magritte-specialisten van de wereld.

Het comité geeft advies over de echtheid van de werken die aan René Magritte worden toegeschreven (op welke drager dan ook). Op die manier kan het de continuïteit van het gigantische werk verzekeren dat David Sylvester en Sarah Whitfield sinds meer dan 20 jaar hebben geleverd (auteurs van de beredeneerde catalogus).

Het comité bestaat uit acht leden waaronder vijf experts en drie vertegenwoordigers van de Stichting Magritte. De vijf experts zijn Mevr. Gisèle Ollinger, Dhr. Richard Calvocoressi, Mevr. Mia Vandekerckhove, Mevr. Virginie Devillez en Dhr. Xavier Canonne.

De vertegenwoordigers van de Stichting Magritte zijn Dhr. Alain Berenboom en Dhr. Charly Herscovici.
Het voorzitterschap van het comité is in handen van mevrouw Gisèle Ollinger.

0 november 2024
Datum van de volgend Comité
Alle werken moeten verplicht ZONDER KADER gepresenteerd worden.

Comité Magritte

C/O De Stichting van Openbaar Nut René Magritte
2, rue du Buisson
B-1000 Brussel - Belgïe

Documenten die moeten worden ingediend bij de Magritte-commissie:

Het comité organiseert twee expertisevergaderingen per jaar, een in februari-maart en een in september. In ongeveer 5 jaar tijd werden er honderden werken voorgesteld waarvan er een vijftigtal een positief oordeel kregen. Een eerste publicatie van de door het comité geboekte resultaten vond plaats in de loop van 2005.