René Magritte

Het verhaal

René François Ghislain Magritte is de zoon van Léopold Magritte. Het gezin verhuisde eerst naar Soignies en vervolgens naar Saint-Gilles, Lessines, waar René Magritte werd geboren, en keerde in 1900 terug naar Régina’s moeder in Gilly, waar zijn twee broers Raymond (1900-1970) en Paul (1902- werden geboren) 1975). In 1904 verhuisden zijn ouders naar Châtelet waar de vader van de schilder, na in verschillende beroepen te hebben gewerkt, zichzelf verrijkte door het jaar daarop inspecteur-generaal te worden van de firma De Bruyn, die olie en margarine produceerde. René Magritte zat daar zes jaar op de lagere school en het eerste jaar van zijn middelbare studies volgde ook in 1910 een schildercursus in het atelier van Félicien Defoin (1869-1940), kunstenaar geboren in Doische en gevestigd in Châtelet. . Hij was vooral geïnteresseerd in de avonturen van Zigomar, Buffalo Bill, Texas Jack, Nat Pinkerton, of the Pieds Nickelés, en ontwikkelde vanaf 1911 een passie voor het personage Fantômas. Op de Wereldtentoonstelling in Charleroi, hetzelfde jaar ontdekte hij cinema, onder de indruk van filmposters maar ook advertenties en fotografie.

“Het woord God heeft geen betekenis voor mij, maar ik breng het terug naar mysterie, niet naar het niets.”

René Magritte’s vader is een hardloper, gewelddadig antiklerikaal, een verkwister, terwijl zijn moeder een fervent katholiek is. Depressief pleegde ze zelfmoord door in februari 1912 te verdrinken in de Samber. Maar Magritte was, in tegenstelling tot haar latere surrealistische verenigingen, met name Salvador Dalí en André Breton, altijd gekant, om niet te zeggen resistent, tegen psychoanalyse. Kunst behoeft volgens hem geen interpretaties maar juist commentaar, de jeugd van de kunstenaar kan daarom niet worden opgeroepen om zijn producties te begrijpen.
Alle vier die door degenen om hen heen verantwoordelijk waren voor deze tragedie vanwege hun escapades, vertrokken Magritte en zijn twee broers met hun vader Châtelet om zich in maart 1913 in Charleroi te vestigen. De opvoeding van de kinderen werd vervolgens toevertrouwd aan een gouvernante, Jeanne Verdeyen, met wie Léopold Magritte in 1928 zou trouwen. René Magritte zette zijn studie slecht voort aan het atheneum van de stad en las Stevenson, Edgar Allan Poe, Maurice Leblanc en Gaston Leroux. Nadat zijn vader hem een ​​Pathé-camera heeft gegeven, maakt hij kleine getekende films. Tijdens zijn vakanties bij het gezin van zijn vader dat een schoenenwinkel runt in Soignies, speelt hij graag met een klein meisje op een niet meer gebruikte begraafplaats waarvan ze de ondergrondse gewelven bezoeken. Op de kermis in Charleroi ontmoette hij in augustus 1913 een twaalfjarig meisje, Georgette Berger, wiens vader slager was in Marcinelle. Ze ontmoetten elkaar regelmatig op weg naar school, maar verloren elkaar aan het begin van de oorlog van 1914-1918. Charleroi bezet door het Duitse leger, keert de familie terug naar Châtelet waar de vader van Magritte activiteiten uitoefent als vertegenwoordiger van de Kub-bouillon van Maggi. Het was eind 1914 of begin 1915 dat Magritte een eerste schilderij maakte van meer dan een meter vijftig bij bijna twee meter vanaf een chromo die paarden voorstelt die een brandende stal ontvluchten en zijn latere schilderijen aanbiedt aan zijn vrienden. In oktober 1915 gaf hij zijn studies op en verhuisde hij naar Brussel, rue du Midi, niet ver van de Academie voor Schone Kunsten, waar hij van plan was lessen te volgen als gratis auditor. Voordat hij binnenkwam, schilderde hij schilderijen in de impressionistische stijl.

Het werk

“Een krat bij zijn wieg, het herstel van een navigatieballon aangespoeld op het dak van de gezinswoning, het visioen van een schilder die schildert op de begraafplaats waar hij met een klein meisje speelde… drie jeugdherinneringen die de kunstenaar zal zijn hele leven behouden ”, vat een biografie van Magritte samen.
Zijn schilderijen spelen vaak op de kloof tussen een object en zijn representatie. Een van zijn beroemdste schilderijen is bijvoorbeeld een afbeelding van een pijp waaronder de tekst verschijnt: “This is not a pipe” (La Trahison des images, 1928-1929). In feite gaat het erom het object als een concrete realiteit te zien en niet in termen van een term die zowel abstract als willekeurig is. Om uit te leggen wat hij met dit werk wilde vertegenwoordigen, zei Magritte: “De beroemde pijp, heb ik genoeg kritiek gekregen! En toch, kun je het mijn pijp vullen? Nee, nietwaar, ze is maar een optreden. Dus als ik “Dit is een pijp” onder mijn bord had geschreven, had ik gelogen!”
“Er is geen keuze: geen kunst zonder leven.”
Magritte’s schilderij bevraagt ​​zijn eigen aard, en de actie van de schilder op het beeld. Schilderen is nooit een weergave van een echt object, maar de actie van de gedachte van de schilder over dit object. Magritte herleidde de werkelijkheid tot een abstracte gedachte die werd uitgedrukt in formules gedicteerd door zijn hang naar mysterie: ‘Ik zorg ervoor dat ik, voor zover mogelijk, alleen schilderijen schilder die het mysterie opwekken met de precisie en de betovering die nodig zijn om het leven van ideeën, ‘verklaarde hij. De manier van representeren, die opzettelijk neutraal, academisch en zelfs wetenschappelijk lijkt, benadrukt een krachtig werk van het deconstrueren van de relaties die de dingen in werkelijkheid onderhouden. Onder de objecten die bijdragen aan zijn schilderijen van ondoordringbare raadsels, komt één object bijzonder regelmatig voor: een zwarte bol, glanzend, in het midden gespleten, die in veel werken voorkomt, in zeer verschillende lay-outs en maten. Vaak aangeduid als een “bel”, hoewel het niet de vorm heeft, is het achtereenvolgens geïnterpreteerd als een blauw oog, de vertegenwoordiging van een vrouwelijk geslacht of een eenvoudige geometrische vorm. De kunstenaar, met een humor waar zijn doeken vaak sporen van dragen, laat het mysterie over een object dat de aandacht concentreert en zich verzet tegen interpretatie, intact.
Magritte blinkt uit in het weergeven van mentale beelden. Voor Magritte moet de zichtbare werkelijkheid objectief worden benaderd. Hij heeft een decoratief talent dat tot uiting komt in de geometrische opstelling van de voorstelling. Het essentiële element in Magritte is zijn aangeboren afkeer van plastische, lyrische, picturale schilderkunst. Magritte wilde alles wat conventioneel was, liquideren. “De schilderkunst kan niet echt beperkt blijven tot het beschrijven van een idee dat een zekere gelijkenis vertoont met het zichtbare dat de wereld ons biedt”, verklaarde hij. Voor hem mag de werkelijkheid zeker niet vanuit het symbool worden benaderd. Onder de schilderijen die het meest representatief zijn voor dit idee, toont La Clairvoyance (1936) ons een schilder wiens model een ei is dat op een tafel is geplaatst. Op het doek tekent de schilder een vogel met uitgestrekte vleugels.
Een ander schilderij, La Reproduction interdite (1937), toont een man van achteren die naar een spiegel kijkt, die niet het gezicht van de man weerspiegelt, maar zijn rug. Evenzo is schilderen geen spiegel van de werkelijkheid. Als schilder van metafysica en het surrealistische, behandelde Magritte het voor de hand liggende met bijtende humor, een manier om het fundament van de dingen en de geest van ernst te ondermijnen. Hij gleed tussen dingen en hun representatie, afbeeldingen en woorden. In plaats van technieken uit te vinden, gaf hij er de voorkeur aan de dingen tot op de bodem uit te zoeken, de schilderkunst te gebruiken die het instrument wordt van een onafscheidelijke kennis van het mysterie. “Magritte is een groot schilder, Magritte is geen schilder”, schreef Scutenaire in 1947.